Leny BERAUD

Leny BERAUD

Traduktor

Welcome sa akon web page!

Nakakuha ako sang diploma nga BS in Accountancy sa Unibersidad sang Pilipinas (UP) sang 1999. Part-time ako nga nag-obra bilang sales represantative sang Express Telecom halin sang 1996 asta 1998. Sang 1999, nag-obra ako sa Blaze Computer Systems kag sa RVM Horizons International, Inc. bilang I.T. Consultant. Ang akon bana isa ka independente nga negosyante (self-employed). kag nagabulig ako sa iya, labi na gid sa traduksiyon.

Ginbata ako nga may amay nga Karay-a (nga naghambal sang Kinaray-a kag Hiligaynon) kag may iloy nga Ilongga (nga naghambal sang Hiligaynon – ginatawag man nga Ilonggo – nga siya man ang akon maestra sa Ingles kag Tagalog sa balay). Pareho sang kadam-an sa mga Pilipino nga kabataan, nagapanalaytay sa akon dugo ang kultura kag lenguahe nga Ingles kag Tagalog. Ang Filipino (Tagalog) kag Ingles ang duha ka nasyunal kag opisyal nga lenguahe sang Pilipinas nga akon gina-usar kag ginatun-an halin pa sang 2 pa lang ako ka tuig. Dugang pa diri, ang Ingles kag Filipino (ukon Tagalog) lang ang mga lenguahe nga gin-usar sa pagtudlo sa akon mga eskuwelahan sa Pilipinas – indi Hiligaynon. Amo ini ang rason kung nga-a Ingles kag Tagalog ang pinakadominante ko nga mga lenguahe.

Sa sulod sang pito ka tuig, nagtudlo ako sang Ingles sa mga Koreano/a sa Pilipinas kag sa Korea man. Nadiskobre ko ang traduksiyon kaupod akon bana, paagi sa mga multilinggwal nga mga website nga amon ginhimo. Daku gid ang ngangin interes ko traduksiyon. Kag bangud sa kinahanglanon sang isa ka medical research institute, amat-amat ako nga nangin eksperto sa sini nga maanyag nga larangan.

I-klik diri para makita ang akon CV/Résumé

Nagasunod sa CSS Conformité XHTML 1.1 Nagasunod sa istandard Babaw sang pahina Puluy-anInformaticsTraduksiyonDokumentasyonSari-sari
Puluy-anLeny