Mga Wika

Hindi lahat ng pahina ay naisalin sa iba pang wika. Ang mga pahina lamang na may kaugnayan sa aming mga serbisyo sa pagsalin ang naisalin. Ang ibang pahina ay isinalin din dahil sa kanilang unibersalidad sa internet.

Dagdag pa rito, ang mga pahina ay karaniwang handa sa pinagmulang wika (source language) bago sila isalin. Dahil dito, hindi na kailangang maghintay pa sa salin bago ito ipakita sa internet!

Ngunit sa anupamang kaso, ang mga pahinang hindi naisalin ay mananatili sa wikang Pranses o Ingles habang pinapanatili ang pinili ninyong wika. Kaya kung kayo ay nagbabasa sa Ingles at may bagong pahina na ini-upload online na sa wikang Pranses lamang, ito lamang ang inyong makikita (sa Pranses lamang). Ngunit sa Ingles na ang susunod na mga pahinang inyong titingnan o bibisitahin.

Maikling mensahe tungkol sa mga wika

Dito ay matatagpuan ninyo ang ilang pahina na nakasulat sa mga wikang ginagamit ng aming serbisyo sa pagsalin:

Pranses

Natural lamang na ito ay mahalaga sapagkat pinapalakad namin ang aming negosyo sa France!

Ingles

Hindi lamang dahil ito ay isa sa mga wikang ginagamit ng aming mga serbisyo sa pagsalin, kungdi dahil ito rin ay unibersal na wika sa informatics (isa lang sa mga dahilan ).

Tagalog / Filipino

Wala mang pinaninindigang posisyon sa debateng Tagalog laban sa Filipino, sabihin na lang natin na ang Tagalog ang wika sa Kamaynilaan at ang pambansang wika ng Pilipinas. Ngunit ang opisyal na tawag sa pambansang wika ay Filipino.

Iba pang matututunan tungkol sa Tagalog sa Wikipedia.

Hiligaynon / Ilonggo

May higit kumulang sa 7 milyon ang nagsasalita ng Hiligaynon sa Pilipinas bilang kanilang unang wika. Dagdag pa rito, may 4 na milyong taong gumagamit ng Hiligaynon bilang pangalawa o pangatlong wika.

Ang Hiligaynon ang wika ng mga Ilonggo, na sinasalita sa probinsiya ng Iloilo na nasa isla ng Panay at sa Negros Occidental. Ito ang pangatlong wika sa Pilipinas base sa bilang ng mga tagapagsalita.

Marami pang matututunan tungkol sa Hiligaynon sa Wikipedia.

Kinaray-a

Ito ang wika ng mga Karay-a na nangngunang sinasalita sa probinsiya ng Antique na nasa isla ng Panay.

Marami pang matututunan tungkol sa Kinaray-a sa Wikipedia at makakarinig ng musika sa Kinaray-a at makakakita ng iba pang impormasyon sa on kinaray-a.com.

Alinsunod sa CSS Conformité XHTML 1.1 Alinsunod sa pamantayan Itaas ng pahina TahananInformaticsPagsalinDokumentasyonSari-sari
Mga Wika