Mga Lenguahe

Indi tanan nga pahina natranslate sa iban nga lenguahe. Ang mga pahina lang nga may koneksiyon sa amon mga serbisyo sa translation ang natranslate. Gintranslate ang iban nga mga pahina tungod sa ila nga unibersalidad sa internet.

Dugang pa sina, halos sa tanan nga ti-on, handa ang mga pahina sa ginhalinan nga lenguahe (source language) bag-o sila itranslate. Tungod sini, indi na kinahanglan nga maghulat pa sa translation bag-o ini ipakita sa internet.

Pero bisan sa ano pa nga kaso, inyo makita ang mga pahina nga wala natranslate sa Pranses ukon sa Ingles samtang padayon/nakakabilin sila nga ginapakita sa lenguahe nga inyo ginpili. Amo ina nga kon Ingles ang ginabasa ninyo sa amon website, kag may bag-o kami nga pahina nga gin-upload ukon ginbutang online nga sa lenguahe nga Pranses lang, amo lang ini ang inyo makita (sa Pranses lang). Pero sa Ingles na ang mga masunod nga mga pahina nga inyo bisitahon.

Malip-ot nga mensahe parti sa mga lenguahe

Makita ninyo diri ang pila ka mga pahina nga nakasulat sa mga lenguahe nga gina-usar sang amon mga serbisyo sa pagtrannslate.

Pranses

Natural lang nga importante ini kay ang aktibidad sang amon negosyo ara sa France!

Ingles

Hindi lang tungod kay isa ini sa mga lenguahe nga ginausar sang amon mga serbisyo sa pagtranslate, kundi tungod man kay unibersal ini nga lenguahe sa informatics (isa lang sa mga rason).

Tagalog / Filipino

Wala man sang ginatindugan nga posisyon sa debate sa Tagalog vs. Filipino, hambalon ta na lang nga ang Tagalog amo ang lenguahe sa Manila kag amo ang nasyunal nga lenguahe sang Pilipinas. Pero, Filipino ang opisyal nga tawag sa nasyunal nga lenguahe.

Damo pa nga matun-an parti sa Tagalog sa Wikipedia.

Hiligaynon / Ilonggo

Mga 7 ka milyon ang nagahambal sang Hiligaynon sa Pilipinas. Dugang pa diri, mga 4 ka milyon ang nagahambal sang Hiligaynon bilang ikaduha ukon ikatatlo nila nga lenguahe.

Amo ini ang linngguwahe sang mga Ilonggo, nga ginahambal sa probinsiya sang Iloilo (nga ara sa isla sang Panay)kag sa Negros Occidental. Amo ini ang ikatatlo nga lenguahe sa Pilipinas base sa kadamuon sang nagahambal sini.

Damo pa nga matun-an parti sa Hiligaynon sa Wikipedia.

Kinaray-a

Amo ini ang lenguahe sang mga Karay-a nga mayor nga ginahambal sa probinsiya sang Antique sa isla sang Panay.

Damo pa nga matun-an parti sa Kinaray-a sa Wikipedia kag makabati kamo sang Kinaray-a nga musika kag makakita sang iban pa nga impormasyon sa kinaray-a.com.

Nagasunod sa CSS Conformité XHTML 1.1 Nagasunod sa istandard Babaw sang pahina Puluy-anInformaticsTraduksiyonDokumentasyonSari-sari
Mga Lenguahe